Seppo Savikko
Stefanie Semkat
Espoo
Läntinen Teollisuuskatu 6